آنتن و تجهییزات رادیویی

✓آنتن

در مهندسی رادیو، آنتن رابط بین امواج رادیویی منتشر شده از طریق فضا و جریان های الکتریکی در حال حرکت در هادی فلزی می باشد. در انتقال، یک فرستنده رادیویی جریان الکتریکی را به پایانه های آنتن می رساند و آنتن انرژی را از جریان به صورت امواج الکترومغناطیسی (امواج رادیویی) تابش می کند. در هنگام دریافت، یک آنتن مقداری از قدرت یک موج رادیویی را قطع می کند تا در ترمینال های خود جریان الکتریکی تولید کند که برای گیرنده تقویت می شود. آنتن ها اجزای اساسی کلیه تجهیزات رادیویی هستند.

آنتن ترکیبی از رساناها  است كه از طریق برق به گیرنده یا فرستنده متصل می شوند. آنتن ها را می توان برای انتقال و دریافت امواج رادیویی در تمام جهات (آنتن های چند جهته)، یا ترجیحاً در یک جهت خاص (آنتن های جهت دار) طراحی کرد.

آنتن ها را می توان بر اساس جهت طبقه بندی کرد که تقریباً به طور مساوی در همه جهات از آن پرتو مغناطیسی ساطع شده، یا جهتی معین دارد، جایی که انرژی در امتداد یک جهت بیشتر از سایر جهات ساطع می شود. بعضی از انواع آنتن ها در صفحه افقی دارای الگوی تابشی یکنواخت هستند، اما انرژی کمی را به سمت بالا یا پایین می فرستند.

✓برخی از انواع آنتن:

آیکن آنتن و تجهیزات رادیویی

☑ ایزوتروپیک (Isotrpic)

آنتنی که از هر جهت مقدار سیگنال معینی را تابش می کند.

☑ دوقطبی  (dipole)

دو قطبی یک نمونه از آنتن های اولیه است که تعداد زیادی از آنتن ها بر اساس آن ساخته

شده اند. یک آنتن دو قطبی اساسی متشکل از دو رسانا بوده که به طور متقارن قرار گرفته اند.

☑ چندقطبی(Monopole)

آنتن چندقطبی متشکل از یک میله فلزی است که معمولاً روی زمین یا یک سطح رسانای مصنوعی سوار می شود. یک طرف خط تغذیه از گیرنده یا فرستنده به هادی ، و طرف دیگر به زمین متصل است.

☑ آرایه (Array)

آنتن های آرایه ای از چندین آنتن ساده تشکیل شده اند که به عنوان یک آنتن تک مرکب کار می کنند.

☑ حلقه (Loop)

آنتن های حلقه ای از یک حلقه (یا سیم پیچ) سیم تشکیل شده اند. آنتن های حلقه ای به جای میدان الکتریکی، مستقیماً با میدان مغناطیسی اموج رادیویی ارتباط برقرار می کنند.

✓تجهیزات رادیویی

“تجهیزات رادیویی” به عنوان یک محصول تعریف می شود، که عمداً امواج رادیویی را به منظور ارتباط رادیویی و یا تعیین رادیو از خود ساطع و یا دریافت می کند. در واقع تجهیزات یا سیستم یکپارچه یا تجهیزات یک زیر سیستم که برای ارتباط از راه دور با تعدیل و تابش امواج الکترومغناطیسی در فضا بدون راهنمای مصنوعی استفاده می شود؛ در دسته بندی تجهیزات رادیویی قرار می گیرند.

  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Open chat
  1
  پشتیبانی آنلاین
  cctv house support
  سلام